05.09.2016 - Հրատարակվել է "Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ" պարբերական գիտական ժողովածուի 9-րդ գիրքը
02.12.2015 - Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների վերապատրաստում
20.11.2015 - Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի հաստատում


Համայնքային ծառայողների վերապատրաստում

Վերապատրաստում

Ֆինանսատնտեսական հարցերի բնագավառ
Ընդհանուր և իրավական հարցերի բնագավառ
Սոցիալական հարցերի բնագավառ
Քաղաքաշինության, կոմունալ տնտեսության և գյուղատնտեսության հարցերի բնագավառ
Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
Բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիր
Առաջատար և կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագիր